Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2018

2/11/18 5:33 AM

Thực hiện công văn số 12378/BGTVT-VSTNPN ngày 31/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018”, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp trực thuộc căn cứ theo điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức truyền thông gắn với chủ đề, thông điệp, khẩu hiệu hành động của Tháng hành động bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể:

Chủ đề: Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

Thời gian: Từ ngày 15/11/2018 đến 15/12/2018.

Các khẩu hiệu, thông điệp hành động:

– Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

– Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2018.

– Bình đắng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

– Chủ động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

– Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

– Hãy hành động, đó có thể là người thân của bạn.

– Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

– Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đắng, không bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

– Hãy hành động để chấm dứt bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

– Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị xâm hại.

– Xâm hại phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.

– Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

– Phụ nữ và trẻ em hãy dũng cảm lên tiếng khi bị bạo lực, xâm hại.

– Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!

Bộ nhận diện truyền thông của Tháng hành động:

Các nội dung, hình thức hoạt động chủ yếu:  ­

– Các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức truyền thông như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tuyên truyền trên mạng nội bộ và đăng tải trên website…

– Tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, tập huấn kiến thức, hội thi,… về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động.