Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2022

19/10/22 8:45 AM

Thực hiện công văn số /UBQLV- ngày 17/10/2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hướng dẫn triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022”, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp trực thuộc căn cứ theo điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức truyền thông gắn với chủ đề, thông điệp, khẩu hiệu hành động của Tháng hành động bằng những hoạt động thiết thực

Chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ en gái thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”

Thời gian: Từ ngày 15/11/2022 đến 15/12/2022.

Chi tiết xem tại đây