IMO: Khuyến nghị các Chính phủ tạo thuận lợi cho thương mại hàng hải trước đại dịch COVID-19

3/04/20 6:05 AM

Khuyến nghị của IMO đối với các Chính phủ trong việc tạo thuận lợi cho thương mại hàng hải trước đại dịch COVID-19.

Ngày 27/3/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã phát hành Thông báo số 4204/Add.6 về “Virus Corona (COVID-19) – Danh sách sơ bộ các khuyến nghị cho các Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền quốc gia có liên quan về việc tạo thuận lợi cho thương mại hàng hải trong đại dịch COVID-19”.

Đại dịch virus corona (COVID-19) là cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Nhằm đối phó với đại dịch này, các Chính phủ yêu cần phải duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu để đảm bảo nguồn cung cấp y tế, thực phẩm, năng lượng, nguyên liệu thô, cũng như hàng hóa và linh kiện sản xuất quan trọng. Trong thời kỳ khủng hoảng toàn cầu này, điều cấp bách hơn bao giờ hết là giữ cho chuỗi cung ứng mở, thương mại hàng hải, vận tải và dịch vụ hoạt động.

Vận tải hàng hải chiếm khoảng 90% thương mại thế giới, do đó các Chính phủ cần tạo điều kiện cho sự vận hành liên tục của vận tải biển và các cảng thuộc thẩm quyền của họ, cho phép vận chuyển hàng hóa bằng đường biển để chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, để nền kinh tế toàn cầu, cũng như toàn xã hội, tiếp tục hoạt động trong suốt đại dịch.

Khi các Chính phủ trên thế giới đang thực hiện các chính sách và biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đối phó COVID-19, điều quan trọng là không gây ra trở ngại cho các hoạt động của tàu và cảng, bao gồm cả việc di chuyển của thuyền viên và nhân viên hàng hải để thực hiện việc thay đổi thuyền viên và các hoạt động liên quan của tàu, cảng.

Tàu và cảng cần duy trì hoạt động đầy đủ, để duy trì chức năng hoàn chỉnh của chuỗi cung ứng. Do đó, các Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền cần tham gia với các bên liên quan trong lĩnh vực vận tải biển và cảng của quốc gia để thảo luận về việc sắp xếp, nhằm mục đích tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại hàng hải quốc tế.

Mục đích của Danh mục banh hành theo Thông báo số 4204/Add.6  của IMO là nhằm cung cấp một số khuyến nghị sơ bộ có thể hỗ trợ các Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền quốc gia liên quan thực hiện cách tiếp cận thực tế và thực dụng để tạo thuận lợi cho các hoạt động vận tải biển và cảng trong đại dịch COVID-19, được nêu dưới đây.

Cho phép tàu tiếp cận cập cầu bến tại cảng

Các Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền được khuyến khích mạnh mẽ để đảm bảo rằng tất cả các tàu thương mại đến cảng tiếp tục được tiếp cận cầu bến tại cảng, và các hạn chế kiểm dịch không được áp đặt đối với chính con tàu ngăn cản việc tiếp cận cầu bến, và hoạt động làm hàng kịp thời cùng với các hoạt động quan trọng khác.

Các biện pháp tạo điều kiện thay đổi thuyền viên tại các cảng

Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền quốc gia có liên quan được khuyến nghị:

• Coi thuyền viên và nhân viên hàng hải chuyên nghiệp là “lao động chủ chốt” cung cấp các dịch vụ thiết yếu.

• Cho phép sư miễn trừ cần thiết và phù hợp đối với thuyền viên và nhân viên hàng hải chuyên nghiệp liên quan đến các hạn chế đi lại, nhằm tạo điều kiện cho họ đến hoặc rời tàu.

• Chấp nhận, bên cạnh các nội dung khác, giấy tờ tùy thân của thuyền viên chính thức, sổ thuyền viên, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, hợp đồng lao động thuyền viên và quyết định phân công công tác của chủ lao động hàng hải, là bằng chứng của thuyền viên chuyên nghiệp cho mục đích thay đổi thuyền viên.

• Cho phép thuyền viên và nhân viên hàng hải chuyên nghiệp rời tàu trong cảng và quá cảnh qua lãnh thổ của mình cho mục đích thay đổi thuyền viên và hồi hương.

• Thực hiện các quy trình phê duyệt và sàng lọc thích hợp đối với thuyền viên mong muốn rời tàu vì mục đích thay đổi thuyền viên và hồi hương.

• Cung cấp thông tin cho tàu và thuyền viên về các biện pháp bảo vệ cơ bản chống lại COVID-19 dựa trên các khuyến nghị của WHO.

Các biện pháp tạo thuận lợi cho hoạt động của cảng

Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền quốc gia liên quan được khuyến nghị:

• Xác định người lao động tại cảng, cơ quan có thẩm quyền tại cảng, nhân viên dịch vụ cảng và các nhân viên hỗ trợ quan trọng khác như hoa tiêu, thuyền viên tàu kéo, tàu nạo vét, các nhà cung ứng hàng hải là “người lao động chủ chốt”, vì họ cung cấp dịch vụ thiết yếu để tạo thuận lợi cho các hoạt động của tàu và cảng; để duy trì sự di chuyển của hàng hóa và thực hiện các hoạt động kinh tế quan trọng khác, bất kể họ là nhân viên khu vực công hay tư nhân.

• Đảm bảo mọi yêu cầu đặc biệt hoặc thông tin trước khi tàu đến được quy định đối với tàu, do các biện pháp được đưa ra để đối phó COVID-19, được chia sẻ và truyền đạt một cách hiệu quả nhất có thể cho ngành vận tải biển quốc tế và tất cả các bên liên quan.

• Thúc đẩy việc sử dụng các giải pháp điện tử cho các tương tác tàu-bờ, hành chính và thương mại giữa tất cả các thực thể hoạt động tại cảng và tàu, để giảm thiểu rủi ro do tương tác hoặc trao đổi tài liệu.

• Đảm bảo hải quan, cơ quan kiểm soát biên giới tại cảng và cơ quan y tế cảng được cung cấp đủ nguồn lực để thông quan và xử lý các lô hàng xuất nhập khẩu, tàu và thuyền viên; lưu ý đến bất kỳ giao thức hoặc thủ tục mới nào được ban hành do COVID-19, hoặc thực tế một số người lao động tại cảng có thể phải tự cách ly, chăm sóc người khác hoặc bản thân họ bị bệnh.

• Bố trí cho các hoa tiêu có thể tiếp tục lên và rời khỏi tàu đến cảng, mà họ đang cung cấp các dịch vụ quan trọng để đảm bảo việc di chuyển an toàn cho tàu.

• Cho phép các cuộc kiểm tra phân cấp và theo luật định thiết yếu đối với tàu được thực hiện khi cần thiết để tàu duy trì sự tuân thủ.

Các biện pháp đảm bảo bảo vệ sức khỏe tại cảng

Các Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền quốc gia liên quan được khuyến nghị:

• Yêu cầu tàu báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền có liên quan tại cảng bất kỳ trường hợp người bị ốm nào có dấu hiệu nhiễm COVID-19 trên tàu càng sớm càng tốt trước khi tàu đến.

• Khuyến cáo các tàu thường xuyên theo dõi nhân viên trên tàu trong khi cập cảng về bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến COVID-19; báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền có liên quan tại cảng mọi thay đổi về tình hình sức khỏe của nhân viên trên tàu.

• Cân nhắc việc tạm thời hạn chế nhân viên trên tàu khi tàu đang ở tại cảng, trừ trường hợp choc người rời khỏi tàu nhằm mục đích thay đổi thuyền viên, hoặc để nhận được sự chăm sóc y tế khẩn cấp không có sẵn trên tàu.

• Hạn chế, càng nhiều càng tốt, số lượng các tương tác với nhân viên trên tàu của các thực thể tại cảng.

• Cung cấp thông tin cho người lao động tại cảng về các biện pháp bảo vệ cơ bản chống lại COVID-19 dựa trên các khuyến nghị của WHO.

• Đảm bảo những người làm việc tại cảng và được phép lên tàu được trang bị thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp (có thể bao gồm khẩu trang, chất khử trùng tay và các phương tiện khác để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút) trước khi tiếp xúc với thuyền viên.

• Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tại cảng và người lao động tại cảng tuân thủ mọi sàng lọc hoặc các giao thức hoặc thủ tục khác được đưa ra bởi tàu đến cảng để phòng ngừa COVID-19.

• Cho phép thuyền viên tiếp cận dịch vụ điều trị y tế khẩn cấp trên bờ trong trường hợp khẩn cấp về y tế.

H.Nguyễn/VR