[Infographic] 20 cảng biển lớn nhất thế giới

12/02/19 2:17 AM

Khoảng 90% thương mại thế giới được thực hiện qua đường vận tải biển và trong bối cảnh lượng giao dịch thương mại ngày càng tăng, các cảng biển lớn nhất thế giới ngày càng mở rộng lớn hơn và hiệu quả hơn để đáp ứng nhu cầu.

Báo Đấu thầu