[Infographic] 4 điểm mới dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

13/05/19 8:22 AM

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đang được lấy ý kiến với ít nhất 4 nội dung quan trọng: Mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa; điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu; bổ sung 01 ngày nghỉ lễ là ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 và thay đổi giờ làm việc, nghỉ trưa

Xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

chinhphu.vn