[Infographic] Kinh tế tăng trưởng thế nào sau 10 năm

31/12/19 8:47 AM

Trong 10 năm, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam luôn cao, lạm phát không ở mức hai con số, còn thặng dư thương mại được nới rộng.

Kinh tế tăng trưởng thế nào sau 10 năm