[Infographic] Những ai được điều chỉnh mức hưởng BHYT theo Nghị định 146

24/05/19 9:00 AM

Theo Nghị định số 146/2018 có hiệu lực từ 1/12/2018, các đối tượng dưới đây sẽ có thay đổi trong mức hưởng BHYT.