Khảo sát của hiệp hội chủ tàu và hiệp hội thuyền viên về bảo vệ sức khỏe thuyền viên trong đại dịch Covid-19

3/08/20 6:32 AM

Các hạn chế do các chính phủ trên thế giới áp đặt liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và điều kiện phúc lợi của thuyền viên. Bất chấp nỗ lực của một số quốc gia nhằm cải thiện tình hình, hiện toàn cầu có khoảng 200 ngàn thuyền viên đang chờ đợi để được hồi hương, trong số đó có rất nhiều người vẫn đang phải ở lại tàu vượt quá thời gian quy định trong hợp đồng lao động của thuyền viên.

Nhằm đánh giá thực trạng của các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu và khuyến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác này, mới đây Văn phòng Vận tải biển quốc tế (ICS) và Liên đoàn Công nhân vận tải quốc tế (ITF) đã tiến hành khảo sát về các biện pháp bảo vệ sức khỏe  thuyền viên trên tàu liên quan đến đại dịch Covid-19. ICS đã khảo sát 83 công ty quản lý khai thác 1.775 tàu và ITF đã khảo sát 538 thuyền viên. Kết quả khảo sát cho thấy các công ty vận tải biển đã rất cố gắng thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏa của thuyền viên và cộng đồng trong đại dịch.

Từ kết quả khảo sát, ICS và ITF đã đưa ra các khuyến nghị sau đây:

Khuyến nghị chung

Công ty cần phải:

 • Đảm bảo bất kỳ kế hoạch hoặc quy trình nào được xây dựng để bảo vệ sức khỏe thuyền viên đều được thông tin rõ ràng đến tàu và thuyền viên của tàu. Thuyền viên không thể thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe của công ty nếu họ không được tiếp nhận và hiểu biết rõ ràng về các biện pháp đó;
 • Đảm bảo tàu và thuyền viên của tàu được cung cấp các nguồn lực để thực hiện bất kỳ kế hoạch hoặc quy trình nào và luôn sẵn sàng được cung cấp các giải thích hoặc chỉ dẫn bổ sung cần thiết khác. Thuyền viên không thể thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ sức khỏe của công ty khi không có đủ nguồn lực hoặc thông tin.Thuyền viên cần phải:
 • Các kế hoạch, quy trình và yêu cầu do công ty đưa ra phải được thực hiện trên tàu một cách hiệu quả cũng như trong quá trình đi đến và rời khỏi tàu;
 • Yêu cầu các giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung cũng như các nguồn lực cần thiết từ công ty.Khuyến nghị cụ thể

  Công ty cần cung cấp cho thuyền viên thông tin chung về Covid-19, bao gồm các triệu chứng, bảo vệ chống lây nhiễm và phòng ngừa kiểm soát.

  Thuyền viên cần đảm bảo là họ đã xem xét và hiểu thông tin chung về Covid-19 do công ty cung cấp, bao gồm các triệu chứng, bảo vệ chống lây nhiễm và phòng ngừa kiểm soát.

   Kế hoạch và quy trình của tàu

  Công ty cần:

 • Xây dựng kế hoạch và quy trình cụ thể để bảo vệ sức khỏe thuyền viên và an toàn, an ninh của tàu trong đại dịch Covid-19;
 • Cung cấp hướng dẫn hoặc huấn luyện về Covid-19 và kế hoạch, quy trình liên quan của công ty áp dụng trên tàu cho thuyền viên, chẳng hạn như thông qua các video huấn luyện, áp phíc hoặc tờ rơi; và
 • Xây dựng kế hoạch và quy trình để quản lý bất kỳ trường hợp nghi ngờ hoặc xác nhận bị nhiễm Covid-19 nào trên tàu, trong đó, ngoài các nội dung khác, đề cập đến các bố trí để:
  • Cách ly thuyền viên có biểu hiện triệu chứng Covid-19;
  • Chia tách riêng hoặc giãn cách các thuyền viên vừa mới lên tàu;
  • Chăm sóc thuyền viên bị cách ly do có triệu chứng Covid-19;
  • Khử trùng và làm sạch để kiểm soát lây truyền bệnh;
  • Tìm kiếm trợ giúp hoặc chăm sóc y tế từ bên ngoài;Thuyền viên cần đảm bảo là họ đã tham dự các buổi tập huấn hoặc hướng dẫn về Covid-19 do công ty tổ chức và kế hoạch, quy trình trình thích hợp trên tàu, có thể dưới hình thức các video huấn luyện, áp phíc hoặc tờ rơi.

   Biện pháp liên quan đến người thăm tàu

   Công ty cần:

 • Tìm kiếm sự hạn chế hoặc giới hạn đến mức thấp nhất có thể số lượng người thăm tàu;
 • Xây dựng quy trình, bao gồm các chỉ dẫn, của tàu để yêu cầu tất cả những người thăm tàu mặc/đeo các trang bị bảo hộ cá nhân thích hợp khi ở trên tàu;
 • Bố trí các trang bị bảo hộ cá nhân bổ sung sẵn sàng trên tàu để cấp cho bất kỳ người thăm tàu nào không đeo/mặc trang bị bảo hộ cá nhân thích hợp;
 • Hướng dẫn tàu chỉ định khu vực đặc biệt trên tàu để gặp gỡ với bất kỳ người thăm tàu nào, đến mức độ có thể được, lưu ý về bản chất và yêu cầu khác nhau của việc thăm tàu của những người trên bờ;
 • Xây dựng quy trình, bao gồm các chỉ dẫn, để tàu khử trùng các khu vực hoặc bề mặt mà người thăm tàu đã tiếp xúc hoặc ở gần;
 • Yêu cầu người thăm tàu phải hoàn thành bảng câu hỏi sàng lọc Covid-19 cụ thể, bảng tự công bố về sức khỏe hoặc tương tự, trước khi lên tàu;
 • Yêu cầu người thăm tàu phải kiểm tra nhiệt độ cơ thể và ghi vào sổ trước khi lên tàu.Các biện pháp bảo vệ và giám sát sức khỏe thuyền viên

  Công ty cần:

 • Yêu cầu thuyền viên đo nhiệt độ cơ thể và ghi lại hàng ngày (có thể do thuyền viên tự đo hoặc do thuyền trưởng/sỹ quan được chỉ định định thực hiện) khi ở trên tàu để giám sát sức khỏe thuyền viên trước sự lây nhiễm Covid-19, đặc biệt là tại thời điểm sau khi tàu rời cảng, trước khi tàu đến cảng và khi có người thăm tàu hoặc thuyền viên mới lên tàu;
 • Cân nhắc việc yêu cầu thuyền viên đeo tấm che mặt khi tàu trên biển trong khi giao tiếp với thuyền viên khác mới lên tàu, chẳng hạn như khi làm việc ở gần nhau mà không thực hiện biện pháp duy trì khoảng cách;
 • Cung cấp trang bị bảo hộ đặc biệt đối với thuyền viên được phân công tại vị trí thang lên tàu khi tàu ở tại cảng hoặc tại vị trí khác của tàu cho người lên/rời tàu;
 • Căn cứ vào việc đánh giá rủi ro sức khỏe liên quan đến đi bờ tại cảng hoặc khu vực cụ thể, cân nhắc ngừng cho phép thuyền viên đi nghỉ trên bờ.Sàng lọc và kiểm tra thuyền viên mới lên tàu

  Công ty cần:

 • Yêu cầu thuyền viên mới lên tàu hoàn thành bảng câu hỏi sàng lọc Covid-19 cụ thể, bảng tự công bố về sức khỏe hoặc tương tự, trước khi lên tàu;
 • Yêu cầu thuyền viên mới lên tàu đo nhiệt độ cơ thể và ghi lại trước khi lên tàu (nên có một số nhiệt kế trên tàu phục vụ cho công việc này);
 • Yêu cầu thuyền viên mới lên tàu phải kiểm tra (xét nghiệm) Covid-19 trước khi nên tàu nếu như có sẵn phương tiện xét nghiệm như vậy cho thuyền viên;
 • Yêu cầu bố trí xét nghiệm trước Covid-19 cho thuyền viên tại quốc gia họ cư trú nếu như có sẵn phương tiện xét nghiệm như vậy; hoặc việc xét nghiệm có thể được bố trí bởi đại lý hoặc đại diện của công ty tại địa phương;
 • Có kế hoạch dự phòng nếu thuyền viên nhận thấy không phù hợp để lên tàu do không qua được thủ tục sàng lọc của công ty tại thời điểm lên tàu.Chăm sóc y tế và cung ứng

  Công ty cần:

 • Mua sắm các loại thuốc và trang thiết bị bổ sung thích hợp cho phòng y tế và tủ thuộc trên tàu liên quan đến đại dịch Covid-19, dựa trên khuyến cao y tế của Tổ chức Y tế thế giới, quốc gia tàu mang cờ quốc tịch hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác;
 • Khuyến cáo tàu của công ty về sự có sẵn các tư vấn y tế qua phương tiện vô tuyến điện hoặc thông tin liên lạc vệ tinh cho tàu trên biển, bao gồm các tư vấn về Covid-19.Thuyền viên cần nhớ sự có sẵn các tư vấn y tế qua phương tiện vô tuyến điện hoặc thông tin liên lạc vệ tinh cho tàu trên biển, bao gồm các tư vấn về Covid-19.

  Quốc gia có cảng/quốc gia ven bờ cần đảm bảo thuyền viên được tiếp cận chăm sóc y tế phù hợp với Quy tắc Y tế quốc tế (2015) của Tổ chức Y tế thế giới và Công ước Lao động hàng hải năm 2006.