Không khí thi công tại công trường xây dựng bến 3,4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện

14/07/23 3:16 PM

Những ngày tháng 7/2023, trên công trường thi công Dự án đầu tư xây dựng các bến số 3,4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, các đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm các mốc tiến độ đề ra, sớm đưa các bến container vào khai thác theo kế hoạch. Dự kiến trong tháng 8, đơn vị sẽ hoàn thành công tác đóng cọc bến chính và phấn đấu đến hết năm 2023 hoàn thành khoảng 55% giá trị gói thầu EC.

THP