Kiến nghị nâng cấp, mở rộng một số hạng mục thuộc cảng Quy Nhơn

18/09/19 5:07 PM

Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã đề xuất với UBND tỉnh Bình Định về việc nâng cấp, mở rộng một số hạng mục của cảng để mở rộng sản xuất kinh doanh sau hơn 2 tháng được thu hồi về quản lý nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã đề xuất với UBND tỉnh Bình Định về việc nâng cấp, mở rộng một số hạng mục của cảng để mở rộng sản xuất kinh doanh sau hơn 2 tháng Cảng Quy Nhơn được thu hồi về quản lý nhà nước.

Theo đó, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng chấp thuận việc nâng cấp ngay bến số 1 để đủ điều kiện tiếp nhận tàu có trọng tải 30.000 DWT và các tàu có trọng tải lớn hơn giảm tải, đáp ứng lượng hàng hóa thông qua cảng đã vượt công suất thiết kế; đồng thời di dời bến phao cảng xăng dầu.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Định phê duyệt quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/500 cảng cạn ICD Tuy Phước; hình thành và phát triển trung tâm logistics của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) tại Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Bên canh đó, ông Tuấn cho rằng việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến quốc lộ 19 mới sẽ là điều kiện nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa qua cảng; giảm ách tắc hàng hóa và là điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Bình Định và nhiều địa phương lân cận. Việc triển khai các hạng mục trên đây cũng là điều kiện để Cảng Quy Nhơn phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cam kết sẽ hỗ trợ tối đa và kịp thời để Cảng Quy Nhơn phát triển bền vững.

Ông Hồ Quốc Dũng cho rằng, Cảng Quy Nhơn cần sớm nâng cấp các cầu cảng; trước mắt cần đầu tư bến số 1; xúc tiến lập quy hoạch chi tiết 1/500 mở rộng Cảng Quy Nhơn; lập quy hoạch chi tiết và xây dựng cảng cạn IDC Tuy Phước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Cảng Quy Nhơn nhanh chóng nâng cấp các cầu cảng, hiện đại hóa thiết bị, phương tiện, nâng cao năng lực xếp dỡ hàng hóa, tăng tính cạnh tranh về thời gian xếp dỡ hàng hóa, chất lượng phục vụ… trong thời gian tới. Phấn đấu trong năm 2019, sản lượng hàng hóa thông qua cảng phải đạt trên 9 triệu tấn, đến năm 2025 phải đạt 15 triệu tấn/năm.

Cảng Quy Nhơn được thu hồi từ công ty cổ phẩn thuộc quản lý tư nhân về quản lý nhà nước, trực thuộc Tổng công ty hàng hải Việt Nam (VIMC) từ ngày 29/6/2019.

Trong 2 tháng 7 và 8/2019, Cảng Quy Nhơn có lượng hàng hóa thông qua gần 1,5 triệu tấn, doanh thu gần 136 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 16 tỷ đồng.

Trong 8 tháng đầu năm, hàng hóa qua cảng Quy Nhơn đạt gần 6,2 triệu tấn, tăng 14% so cùng kỳ và đạt 69,4% kế hoạch năm; doanh thu 537 tỷ đồng, tăng 15,3%, lợi nhuận trước thuế 88 tỷ đồng./.

Bnews/TTXVN