Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020): Cảng Hải Phòng xây dựng cảng hiện đại theo lời căn dặn của Bác

19/05/20 7:30 AM

Truyền hình Hải Phòng