Ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

19/11/18 5:50 AM

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa 2 đơn vị.

Đến dự có các đồng chí: Võ Văn Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Bình – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Phạm Viết Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Phạm Tấn Công, Lê Văn Châu; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc.

Về phía Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban; các đồng chí Phó Chủ tịch: Hồ Sỹ Hùng, Nguyễn Thị Phú Hà cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Trung tâm, Văn phòng Ủy ban.

Theo Quy chế, hai bên phối hợp để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là đại diện vốn chủ sở hữu nhà nước và có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW). Phạm vi phối hợp tập trung vào quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối và của Ủy ban về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và xây dựng các tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp.

Quá trình phối hợp được thực hiện trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi bên.

Các đại biểu tham dự lễ ký

Các đại biểu tham dự lễ ký

Cụ thể, Đảng ủy Khối phối hợp với Ủy ban lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh, sắp xếp, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của các doanh nghiệp; nắm bắt tình hình, các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động và những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp.

Ủy ban phối hợp với Đảng ủy Khối trong lãnh đạo các đảng bộ doanh nghiệp triển khai công tác xây dựng Đảng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy các cấp trong đảng bộ doanh nghiệp.

Hai bên phối hợp lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước đối với việc quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, giới thiệu ứng cử, khen thưởng, kỷ luật, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong doanh nghiệp. Phối hợp trong chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo, trùng lắp. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, Đảng ủy Khối và Ủy ban phối hợp để lãnh đạo và tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ các tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp hoạt động đúng quy định, có hiệu quả.

Đồng chí Phạm Viết Thanh – Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cho rằng, nếu không phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thì khi triển khai nhiệm vụ ở cơ sở có thể có vướng mắc, chờ đợi, khó khăn. Cần tăng cường phối hợp kiểm tra giám sát, chống tham nhũng, bảo đảm các doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, bảo đảm hoàn thành tốt các mục tiêu trong Nghị quyết của Đảng. Chúng tôi đang đề nghị một số bộ, ngành, xem xét điều chỉnh sửa đổi ký mới các quy chế phối hợp để tương đồng và thống nhất.

Đại diện lãnh đạo hai bên tham gia ký kết hợp tác

Đại diện lãnh đạo hai bên tham gia ký quy chế phối hợp công tác

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được Chính phủ giao trách nhiệm quản lý vốn nhà nước tại 19 đơn vị. Việc phối hợp công tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hai bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm của mỗi bên trên tinh thần đề cao sự hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin trong công việc liên quan đến nhau và bảo mật thông tin theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cho biết, hiện tại có 16/19 doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW, gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Tổng công ty Lương thực Miền Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Đến hết năm 2017, các doanh nghiệp này có tổng nguồn vốn chủ sở hữu là trên 970.000 tỷ đồng, tổng tài sản gần 2,2 triệu tỷ đồng, với tổng số trên 510.000 lao động.

Ủy ban sẽ phối hợp chặt chẽ Đảng ủy Khối DNTW để chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các nội dung quy chế phối hợp, giúp đỡ các ban Đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

Doanh nghiệp Trung ương