Đặng Huy Cường

Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty