Hà Thị Hoàng Oanh

Phó Bí thư Chi Đoàn Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ