Lê Minh Khôi

Phó Trưởng Ban Kiểm tra – Kiểm soát nội bộ