Lễ chuyển giao và tiếp nhận tổ chức Đảng, đảng viên Đảng bộ bộ phận Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân

14/04/23 5:04 PM

Ngày 14/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long đã tổ chức lễ chuyển giao Đảng bộ bộ phận Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân trực thuộc Đảng bộ các đơn vị kinh tế tư nhân thành phố về Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Đoàn Thị Thu Hương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tham dự và nhận quyết định chuyển giao.

Đảng bộ Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân có 66 đảng viên. Đảng bộ có đóng góp không nhỏ cho Đảng bộ Thành phố trong công tác phát triển Đảng cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng nhằm thực hiện chủ trương và các quyết định của Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy mong muốn, sau khi được bàn giao về Trung ương, Đảng bộ Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân sẽ tiếp tục lớn mạnh, đồng hành cùng với sự phát triển của thành phố Hạ Long. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên của 2 đơn vị cũng tiến hành bàn giao, tiếp nhận tổ chức Đoàn và đoàn viên Đoàn TNCS HCM.