Mạng lưới cảng biển Việt Nam liên kết với thế giới như thế nào?

16/11/22 6:52 AM

Việt Nam đã thiết lập được 25 tuyến vận tải biển quốc tế và 7 tuyến vận tải nội địa.

Theo dự thảo Đề án Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Cục Hàng hải VN xây dựng, hiện nay, Việt Nam đã thiết lập được 32 tuyến vận tải biển.

Trong đó, có 25 tuyến vận tải quốc tế và 7 tuyến vận tải nội địa. Đối với tuyến nội Á, tàu từ khu vực miền Bắc chủ yếu vẫn trung chuyển qua Hong Kong, Cao Hùng hoặc Singapore bằng các tàu Feeder (1000 – 2000 Teus) và một số tuyến vận tải trực tiếp đi Hàn Quốc, Nhật Bản.

Việt Nam đã thiết lập được 32 tuyến vận tải biển

Từ đầu tháng 4/2019, HICT đã đưa 2 tuyến tàu khai thác vận chuyển trực tiếp từ Lạch Huyện đến miền Tây Hoa Kỳ, Canada (không phải trung chuyển tại Hồng Kông và Singapore như trước đây) của 2 liên doanh ONE, HLL, ZIM và WHL, COS, PIL. Riêng tại cảng HICT, tàu lớn nhất ra/vào cảng có thể lên tới 132.000 DWT.

Đối với tuyến Âu Mỹ, cụm cảng Cái Mép – Thị Vải đã hình thành được 16 tuyến tàu xa đi Mỹ, Châu Âu vượt trội hơn hẳn các nước khác trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Malaysia và Singapore vì đây là 2 Hub.

Tại cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), tàu lớn nhất ra/vào cảng đạt hơn 194.000 DWT. Đáng chú ý tại khu vực cảng này, kích cỡ tàu vào cảng gia tăng nhanh chóng và 40% số tuyến dịch vụ khai thác tàu kích cỡ trên 160.000 DWT. Tàu tuyến Á – Âu chủ yếu khai thác đội tàu kích cỡ từ 18.000 Teus trở lên.

Ngoài ra, còn một số tuyến vận tải đang qua các cảng của Việt Nam, khai thác trên các tuyến Bắc Âu, Tây Phi, Bắc Mỹ. Trong đó, có những tuyến vận tải của những hãng tàu lớn trên thế giới như Maersk Line, CMA – CGM, MSC…

Đề án Phát triển đội tàu vận tải biển VN cũng ghi nhận, hàng hóa Việt Nam được xuất khẩu đi hầu hết các thị trường trên thế giới, thị trường lớn nhất của Việt Nam là Châu Mỹ, Châu Á, Châu Âu.

Trong đó, có một số tuyến điển hình như tuyến Việt Nam đi Châu Mỹ, 18 tuyến (Lạch Huyện: 2 tuyến/tuần, Cái Mép – Thị Vải: 16 tuyến/tuần); tuyến Việt Nam đi Châu Âu 2 tuyến/tuần (2 tuyến/tuần tại cảng Cái Mép – Thị Vải); tuyến Việt Nam đi Châu Á, Châu Phi, Châu Úc (Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh…).

Báo Giao thông