Mở thầu gói thầu bảo hiểm thân tàu năm 2020 – 2021 của đội tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

10/06/20 12:08 PM

Ngày 09/6/2020, tại Văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, số 1 phố Đào Duy Anh, Hà Nội, đã diễn ra Lễ mở thầu gói thầu bảo hiểm thân tàu năm 2020/2021 của đội tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Đến dự có đồng chí Bùi Việt Hoài, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Bên mời thầu, đại diện các Ban tham mưu Tổng công ty và các nhà thầu tham dự gói thầu.

Đây là năm thứ 4, VIMC tổ chức đấu thầu tập trung gói thầu cung cấp bảo hiểm cho đội tàu biển. Nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm thân tàu biển phải có kinh nghiệm và năng lực tài chính, đảm bảo chất lượng dịch vụ trong việc thu xếp chương trình bảo hiểm tốt, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của khách hàng và việc giải quyết bồi thường hợp lý, kịp thời hỗ trợ chủ tàu khắc phục khó khăn tài chính.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hiện quản lý và khai thác một đội tàu biển gồm: tàu container, tàu hàng rời, tàu dầu và các loại tàu hàng khác. Đội tàu của VIMC hàng năm chuyên chở gần 30% hàng hóa xuất và nhập khẩu của cả nước. Trong giai đoạn khó khăn của thị trường vận tải biển, cùng với việc tái cơ cấu đội tàu, hình thức đấu thầu tập trung gói thầu bảo hiểm thân tàu biển cũng là một biện pháp cắt nhằm giảm bớt chi phí.