Mở rộng luồng phía thượng lưu để phục vụ các tàu trọng tải lớn tại cảng Lạch Huyện – Hải Phòng

7/06/19 8:35 AM

Bộ Giao thông vận tải vừa chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam và Tư vấn Tediport nghiên cứu khả năng mở rộng luồng phía thượng lưu cảng Lạch Huyện, Hải Phòng để phục vụ các tàu trọng tải lớn vào làm hàng mà không cần điều tiết, thay đổi lịch điều động, thời gian hành hải các tàu nhỏ.

Mở rộng luồng phía thượng lưu để phục vụ các tàu trọng tải lớn tại cảng Lạch Huyện – Hải Phòng.

Tại cuộc họp Báo cáo cuối kỳ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu bến cảng Lạch Huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam, Tư vấn Tediport khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể để đảm bảo mục tiêu, chất lượng điều chỉnh Quy hoạch.

Cụ thể, Bộ yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam, Tư vấn Tediport rà soát, cập nhật số liệu thống kê lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển Hải Phòng (không bao gồm lượng hàng tại Khu bến cảng Hoàng Diệu); cập nhật lượng hàng của các Khu kinh tế, Khu công nghiệp của thành phố Hải Phòng và lân cận như Tổ hợp Nhà máy ô tô Vinfast…, tình hình phân bổ hàng hóa, cơ cấu dịch chuyển… làm cơ sở đánh giá năng lực thông qua, tính toán dự báo hàng hóa trong thời gian tới tại khu vực để đưa ra các giải pháp phù hợp trong điều chỉnh Quy hoạch, đảm bảo tính kinh tế – xã hội, kinh tế – kỹ thuật.

Cùng với đó, Cục Hàng hải Việt Nam và Tư vấn cần cập nhật các kết quả nghiên cứu trước đây của JICA và một số cơ quan tư vấn khác để tính toán khả năng bố trí bến cảng tại khu đất phía thượng lưu hai bến khởi động, đảm bảo các yếu tố kinh tế – kỹ thuật.

Đặc biệt, để phục vụ các tàu trọng tải lớn vào làm hàng mà không cần điều tiết, thay đổi lịch điều động, thời gian hành hải các tàu nhỏ, Bộ cũng chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam, Tư vấn Tediport nghiên cứu khả năng mở rộng luồng phía thượng lưu của cảng Lạch Huyện.

Trong khi đó, khu bến cảng phía hạ lưu cần quy hoạch mở trên cơ sở tính đến khả năng mở rộng luồng phía hạ lưu, sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hải Phòng và khu vực trong thời gian tới, đồng thời phù hợp xu hướng phát triển của đội tàu trên thế giới.

Ngoài ra, Bộ cũng chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của các bộ, ngành liên quan để cập nhật nhu cầu và đề xuất quy mô, diện tích khu vực tác nghiệp chuyên ngành phù hợp, đảm bảo bố trí Khu hành chính khoa học hợp lý để thuận lợi trong công tác tác nghiệp chuyên ngành, nâng cao thời gian thông qua hàng hóa, đảm bảo hoạt động của cảng.

Về kênh Hà Nam, Cục Hàng hải Việt Nam cũng cần cập nhật quy hoạch tuyến luồng đáp ứng tàu hành hải hai làn để giảm thời gian tàu chờ vào cảng khu vực Đình Vũ, Sông Cấm.

Cảng quốc tế Lạch Huyện nằm tại cửa biển, nơi nước sâu nhất là 14 m. Cầu tàu tại cảng Lạch Huyện cũng dài gấp đôi cảng Hải Phòng. Lạch Huyện còn có hai cần cẩu bốc dỡ container. Quá trình xây dựng cảng Lạch Huyện bắt đầu từ năm 2013, ước tính chi phí khoảng 1 tỷ USD.

Liên quan đến tiến độ đầu tư hai bến cảng container số 3, số 4 tại cảng Lạch Huyện, đại diện Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng cho biết dự thảo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hiện đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan và đang tổng hợp, hoàn chỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Được biết, hai bến số 3 và số 4 của cảng Lạch Huyện sẽ có tổng chiều dài 750m, có khả năng tiếp nhận tàu có sức chở đến 100.000 DWT (8.000 TEU), khả năng thông quan từ 1 – 1,1 triệu TEU với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng. Dự kiến, các bến sẽ hoàn thành vào quý II/2021.

Hai bến số 1 và số 2 đã được bàn giao, đưa vào sử dụng từ tháng 5/2018 phục vụ tàu container, tàu tổng hợp có trọng tải đến 50.000 DWT đầy tải và 100.000 DWT giảm tải, công suất đạt khoảng 1,1 triệu teu/năm.

Vietnamfiance