Mở thầu gói thầu bảo hiểm thân tàu năm 2019/2020 của đội tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC)

18/04/19 9:12 AM

Sáng 18/4/2019, tại văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, số 1 phố Đào Duy Anh, Hà Nội, đã diễn ra Lễ mở thầu gói thầu bảo hiểm thân tàu năm 2019/2020 của đội tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Đến dự có đồng chí Bùi Việt Hoài, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Bên mời thầu, đại diện các Ban tham mưu Tổng công ty và các nhà thầu tham dự gói thầu.

Trước đó vào đầu năm 2017, VIMC cũng đã ký kết hợp đồng bảo hiểm có tổng giá trị hơn 565 triệu USD cung cấp bảo hiểm tập trung thân tàu biển cho hai năm 2017/2018 cho đội tàu gồm 76 tàu thuộc 9 doanh nghiệp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Hợp đồng bảo hiểm thân tàu cho 61 tàu thuộc 6 đội tàu của VIMC với tổng giá trị bảo hiểm năm 2018/ 2019 là 438 triệu USD (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng) và tổng trọng tải là 1.393.374 DWT.

Đây là năm thứ 3, VIMC tổ chức đấu thầu tập trung gói thầu cung cấp bảo hiểm cho đội tàu biển. Nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm thân tàu biển phải có kinh nghiệm và năng lực tài chính, đảm bảo chất lượng dịch vụ trong việc thu xếp chương trình bảo hiểm tốt, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của khách hàng và việc giải quyết bồi thường hợp lý, kịp thời hỗ trợ chủ tàu khắc phục khó khăn tài chính.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hiện quản lý và khai thác một đội tàu biển gồm: tàu container, tàu hàng rời, tàu dầu và các loại tàu hàng khác. Đội tàu của VIMC hằng năm chuyên chở gần 30% hàng hóa xuất và nhập khẩu vào Việt Nam. Trong giai đoạn khó khăn của thị trường vận tải biển, cùng với việc tái cơ cấu đội tàu, hình thức đấu thầu tập trung gói thầu bảo hiểm thân tàu biển cũng là một biện pháp cắt giảm chi phí.  Trong năm 2018, khối vận tải biển Tổng công ty đã giảm lỗ đến 70%.