Những biện pháp chống dịch Covid-19 từ 0h ngày 28/3/2020 đến hết 15/4/2020

28/03/20 10:26 AM

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng yêu cầu thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19 từ 0h ngày 28/3/2020 đến hết 15/4/2020.

Từ 0h ngày 28/3, đây là những gì bạn cần biết để chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.