Những con số tăng trưởng ấn tượng tại cảng Cam Ranh

17/05/19 7:08 AM

Năm 2018, lần đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển, sản lượng hàng thông qua cảng Cam Ranh đạt và vượt cột mốc 2 triệu tấn/năm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh đều đạt và vượt xa so với kế hoạch đề ra.

 

Theo số liệu thống kê của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, sản lượng hàng thông qua cảng Cam Ranh đạt 2.470.311 tấn, tăng trưởng 51% so với cùng kỳ.

Doanh thu cảng đạt 139 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 18,51 tỷ đồng, tăng trưởng 209% so với cùng kỳ, đạt 185% so với kế hoạch.

Các mặt hàng chủ yếu của cảng trong năm là dăm gỗ, đá xây dựng, thiết bị, than đá, clinke, xi măng, cá đông lạnh, cát trắng…

Đặc biệt, linh kiện, thiết bị của 4 dự án điện gió tại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên đều được nhập và bốc dỡ an toàn qua cảng Cam Ranh.

Trong đó có rất nhiều kiện hàng dài lên đến gần 60m, hoặc nặng hơn 100 tấn, được các khách hàng đánh giá rất cao về tính chuyên nghiệp trong tổ chức tiếp nhận, bốc dỡ, kiểm đếm, lưu kho, bãi và bảo vệ hàng hóa.

Bước sang năm 2019, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, cảng Cam Ranh tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về thị trường; về hỗ trợ, chăm sóc khách hàng; về đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng; về cải tiến quy trình công nghệ xếp dỡ; về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh với sự nỗ lực, cố gắng của cảng.

Bước đầu đã giữ vững được thị trường hiện có, phát triển thêm các khách hàng mới, trong đó có một số khách hàng mới là các nhà đầu tư, các đơn vị logictics đã đến cảng đàm phán, thỏa thuận để đưa hàng thiết bị điện gió của các dự án khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên nhập qua cảng.

Tổng sản lượng hàng thông qua cảng 4 tháng đầu năm 2019 đạt 985.881 tấn, tăng trưởng 37,09% so với cùng kỳ và đạt 39,4% so với kế hoạch; doanh thu đạt 46,19 tỷ đồng, bằng 98,6% so với cùng kỳ.

Đây sẽ là tiền đề và là cơ sở để cảng Cam Ranh thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2019 đã đề ra.

Cảng Cam Ranh chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào giữa năm 2015. Hiện nay, cảng Cam Ranh là một trong những cảng biển có lượng tàu, hàng hóa thông qua lớn trong khu vực Nam Trung bộ với 2 cầu tàu tổng chiều dài hơn 600m có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000DWT.