Những đồ vật tiếp xúc hàng ngày có thể chứa Covid-19?

12/03/20 2:02 PM

Theo Bộ Y tế, Covid-19 có thể lây nhiễm cho con người qua khăn giấy, tay nắm cửa, các thiết bị điện tử, nút bấm thang máy, máy tính xách tay hay bút viết

Những đồ vật tiếp xúc hàng ngày có thể chứa Covid-19? - 1

Những đồ vật tiếp xúc hàng ngày có thể chứa Covid-19? - 2

Những đồ vật tiếp xúc hàng ngày có thể chứa Covid-19? - 3

VTC