Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 của Chương trình 1 triệu sáng kiến

6/05/22 12:01 PM

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã ban hành văn bản phát động “Tháng cao điểm” thi đua thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động.

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Lê Phan Linh cho biết, mục tiêu đặt ra trong Tháng cao điểm là phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 của Chương trình với 600 sáng kiến của đoàn viên, NLĐ Công đoàn Tổng Công ty được cập nhật thành công trên hệ thống của Tổng LĐLĐVN (giai đoạn 1 được tính từ ngày 1.9.2021 đến hết tháng 5.2022).

Việc Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Tháng cao điểm” thi đua thực hiện Chương trình nhằm vận động đoàn viên, CNVCLĐ phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đề xuất nhiều ý tưởng, sáng kiến, giải pháp trong sản xuất kinh doanh, trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức các phong trào, hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên… đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định và phát triển doanh nghiệp.

Tính đến ngày 8.5, cán bộ, đoàn viên toàn hệ thống Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã có gần 263 sáng kiến được cập nhập vào hệ thống của Chương trình, trong đó nhiều sáng kiến, giải pháp có giá trị làm lợi cao như Phần mềm Eport, phần mềm Trạm nhiên liệu 4.0 của Cảng Đà Nẵng; sáng kiến tự sửa chữa tàu của tập thể thuyền viên Công ty Vận tải biển VIMC (rút ngắn 4 ngày tàu lên đà sửa chữa, tăng doanh thu gần 150.000 USD)…

Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình, Tổ hỗ trợ sáng kiến, phân công cán bộ chuyên trách của Chương trình để hỗ trợ Công đoàn cơ sở cập nhập sáng kiến…

Chi tiết văn bản phát động “Tháng cao điểm” thi đua thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến” xem tại đây