Phấn đấu nâng bậc xếp hạng chỉ số logistics lên 5 – 10 bậc vào năm 2025

1/04/19 1:40 AM

Nhằm triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 708/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch cải thiện chỉ số LPI của Việt Nam.

Năm 2018, chỉ số LPI của Việt Nam xếp thứ 39 thế giới

Bản kế hoạch đề ra mục tiêu nâng cao thứ hạng của Việt Nam trong xếp hạng LPI do Ngân hàng Thế giới công bố từ nay đến năm 2025 lên 5 – 10 bậc (năm 2018, Việt Nam đứng thứ 39 trên thế giới về xếp hạng LPI), đóng góp tích cực vào cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ logistics của Việt Nam, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo,…góp phần thực hiện thắng lời nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội.

Theo đó, bản kế hoạch đề ra 7 nhóm nhiệm vụ bao gồm: Nâng cấp hạ tầng; cải thiện khả năng giao hàng; nâng cao năng lực và chất lượng cung cấp dịch vụ logistics; ứng dụng công nghệ, tối ưu khả năng truy xuất; rút ngắn thời gian và giảm chi phí; nâng cao hiệu quả thông quan và cuối cùng là nhóm nhiệm vụ về hỗ trợ.

Có thể thấy, các nhóm nhiệm vụ này liên quan chặt chẽ với 6 chỉ số thành phần trong LPI. Kế hoạch giao Cục Xuất nhập khẩu là cơ quan đầu mối của Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này./.

Thời báo tài chính