Phòng lây lan dịch Covid-19, ai cần cách ly tại nhà?

9/03/20 1:43 PM

Để ứng phó khẩn cấp với dịch Covid-19, các chuyên gia đã đưa ra khuyến cáo về việc cách ly tại nhà, tránh lây lan virus ra cộng đồng.

Ai cần cách ly tại nhà?

Phòng lây lan dịch Covid-19, ai cần cách ly tại nhà?

Chuẩn bị cách ly như thế nào?

Phòng lây lan dịch Covid-19, ai cần cách ly tại nhà?

Những đồ đạc cần chuẩn bị trong phòng:

Phòng lây lan dịch Covid-19, ai cần cách ly tại nhà?

Chuẩn bị đồ sát khuẩn cho người chăm sóc

Phòng lây lan dịch Covid-19, ai cần cách ly tại nhà?

Phòng lây lan dịch Covid-19, ai cần cách ly tại nhà?

Người chăm sóc cần làm gì khi vào phòng cách ly?

Phòng lây lan dịch Covid-19, ai cần cách ly tại nhà?

Khi ra khỏi phòng cách ly, người chăm sóc cần làm gì?

Phòng lây lan dịch Covid-19, ai cần cách ly tại nhà?

Phòng lây lan dịch Covid-19, ai cần cách ly tại nhà?

Các thành viên sống cùng nhà với người cách ly cần làm gì?

Phòng lây lan dịch Covid-19, ai cần cách ly tại nhà?

Bảng theo dõi nhiệt độ cơ thể khi cách ly tại nhà

Phòng lây lan dịch Covid-19, ai cần cách ly tại nhà?