Quy định mới về thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

13/11/19 10:16 AM

Tại Thông tư mới, Bộ GTVT yêu cầu thuyền viên nước ngoài phải có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng mới được làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam sẽ phải đáp ứng thời gian đi biển tối thiểu kể từ 1/8/2020

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 43 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2017 quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Tại Thông tư này, Bộ GTVT bổ sung điều kiện chuyên môn cụ thể hơn. Theo đó, thuyền viên nước ngoài muốn làm việc trên tàu biển Việt Nam, ngoài việc có đủ chứng chỉ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam ký thỏa thuận về việc công nhận chứng chỉ chuyên môn cấp phải đáp ứng thêm yêu cầu là có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng.

“Thời gian đi biển là thời gian thuyền viên làm việc, tập sự, đảm nhiệm chức danh hoặc học viên thực tập trên tàu biển”, Thông tư nêu rõ.

Bộ GTVT cũng yêu cầu thuyền viên nước ngoài khi làm việc trên tàu biển Việt Nam, bên cạnh các tài liệu, giấy tờ, chứng chỉ chuyên môn theo quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế có liên quan, phải chuẩn bị hợp đồng lao động thuyền viên, giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động để phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan chức năng khi cần thiết.

Ngoài ra, tại Thông tư sửa đổi, Bộ GTVT đã điều chỉnh nội dung pháp lý liên quan đến giấy chứng nhận chuyên môn và giấy phép lao động.

Trong đó, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sẽ không chỉ do Cục Hàng hải VN cấp mà Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải VN ủy quyền cũng có thể cấp loại giấy tờ này cho thuyền viên nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn do các cơ quan thẩm quyền cấp.

Về điều kiện chung, trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thuyền viên phải xin văn bản xác nhận do Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội cấp. Được biết, Thông tư số 43 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2020.

Báo Giao thông