Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phải đồng bộ, khả thi cao

9/11/22 2:35 PM

Ngày 8/11, Bộ GTVT tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến rộng rãi cho Đề án” Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 giúp chi tiết hóa, cụ thể hóa quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, mang tính khả thi cao.

TTXVN