‘Quy trình 6Đ’ bầu cử đại biểu Quốc hội

Ngày 23/5, cử tri cả nước sẽ bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.