Sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container qua Cảng Cửa Lò

9/03/23 10:03 AM

Ban Quản Lý Khu Kinh tế Đông Nam đang lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển bằng container và hỗ trợ doanh nghiệp có hàng hóa vận chuyển bằng container qua Cảng Cửa Lò, tỉnh nghệ An.

 Tháng 5/2022, Cảng Nghệ Tĩnh đã phối hợp VIMC, VIMC Lines, hãng tàu Biển Đông mở tuyến container quốc tế tại cảng Cửa Lò đánh dấu bước khởi đầu mới về phát triển thị trường xuất nhập khẩu và thiết lập nhiều tuyến vận tải container từ khu vực miền Trung Việt Nam trực tiếp đi đến các cảng trên thế giới

Nghị quyết áp dụng đối với hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container qua Cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; các doanh nghiệp có hàng hóa vận chuyển bằng container qua Cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, trừ hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảng; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hai chính sách hỗ trợ gồm: Chính sách hỗ trợ hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container qua Cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp có hàng hóa vận chuyển bằng container qua Cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, áp dụng hỗ trợ đối với hãng tàu biển được cấp phép hoạt động kinh doanh vận chuyển container theo quy định và thực hiện trả hàng hoặc bốc hàng tại Cảng Cửa Lò theo tuyến với tần suất tối thiểu 02 chuyến cập cảng mỗi tháng với mức 200 triệu đồng/chuyến cập cảng.

Áp dụng hỗ trợ đối với doanh nghiệp có hàng hóa vận chuyển bằng container qua Cảng Cửa Lò có tần suất tối thiểu 2 lần mỗi tháng với mức đối với container 20 feet là 600 nghìn đồng/container, container 40 feet trở lên là 1 triệu đồng/container.

Các hãng tàu và các doanh nghiệp đủ điều kiện thụ hưởng chính sách được quyền lựa chọn phương thức nhận kinh phí hỗ trợ theo tháng hoặc một lần (12 tháng).

Quy trình thực hiện hỗ trợ: Hãng tàu biển và các doanh nghiệp đủ điều kiện thụ hưởng chính sách nộp 02 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan xác nhận số lượng container vận chuyển qua Cảng Cửa Lò của doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ, đối tượng, nội dung và mức hỗ trợ cụ thể. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ ý kiến, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và tờ trình của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của UBND tỉnh, Sở Tài chính cấp kinh phí hỗ trợ cho hãng tàu.

Nghệ An 24h