Thoả ước lao động tập thể đem lại nhiều lợi ích cho người lao động

19/04/23 2:33 PM

Thời gian qua, công tác nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, triển khai thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo thực hiện hiệu quả sự tham gia thực hiện quy chế dân chủ của mỗi công đoàn cơ sở và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Thoả ước lao động tập thể đem lại nhiều lợi ích cho người lao động

Ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam động viên người lao động khó khăn.

Ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, các cấp công đoàn luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị người lao động.

Hàng năm, Công đoàn Tổng Công ty phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch liên tịch về việc tổ chức hội nghị người lao động trong các công ty, đơn vị thuộc VIMC; xây dựng hướng dẫn tham gia thực hiện đối với các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty.

Để cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm, giúp công đoàn cơ sở nhận thức đầy đủ vai trò của mình trong việc nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng, ký kết và thực hiện hiệu quả TƯLĐTT, để thỏa ước phát huy đầy đủ chức năng vốn có của nó, Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức tập huấn “Nâng cao kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT” dành cho đối tượng là toàn bộ Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở.

Người lao động ngành hàng hải

Giai đoạn 2018 – 2023, việc sửa đổi, bổ sung, ký kết TƯLĐTT tại các đơn vị cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, năm 2018: 49/60 đơn vị có TƯLĐTT còn hiệu lực hoặc sửa đổi, ký kết lại (đạt 80%); năm 2019: 51/63 đơn vị có TƯLĐTT còn hiệu lực hoặc sửa đổi, ký kết lại (đạt 80%); năm 2020: 50/63 đơn vị có TƯLĐTT còn hiệu lực hoặc sửa đổi, ký kết lại (đạt 79%);

Năm 2021: 56/61 đơn vị có TƯLĐTT còn hiệu lực hoặc sửa đổi, ký kết lại (đạt 91%); năm 2022: 55/59 đơn vị có TƯLĐTT còn hiệu lực hoặc sửa đổi, ký kết lại (đạt 93%)…

Trong đó, loại A có 4 đơn vị, loại B có 23 đơn vị, loại C có 21 đơn vị, loại D có 3 đơn vị, 4 đơn vị không thực hiện phân loại do hết hiệu lực chưa ký lại; tỷ lệ thỏa ước loại A, B là 27/59 (đạt 45%).

“Chất lượng các bản TƯLĐTT ngày càng được nâng lên; nhiều điều khoản, nội dung có lợi cho người lao động cao hơn các quy định của pháp luật đã được các công đoàn cơ sở thương lượng đưa vào thỏa ước như các quy định về tiền lương, tiền thưởng, hỗ trợ khi người lao động về hưu, bị tai nạn lao động; mua bảo hiểm tai nạn lao động, chính sách hỗ trợ đào tạo, chế độ hiếu hỷ, thăm hỏi người lao động gặp khó khăn;

Thăm quan nghỉ mát, chế độ quà sinh nhật; khen thưởng cho con công nhân, viên chức, lao động đạt thành tích cao trong học tập” – ông Lê Phan Linh cho biết.

Thực hiện TƯLĐTT, Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty mua bảo hiểm chất lượng cao cho toàn bộ NLĐ; tổ chức cho NLĐ đi thăm quan, nghỉ mát trong và ngoài nước; tổ chức ăn trưa cho toàn bộ NLĐ đảm bảo chất lượng;

Công đoàn Công ty CP Vận tải biển Việt Nam: Bố trí sân thể thao, thiết bị để NLĐ tập luyện hằng ngày; có khu vực phòng nghỉ phục vụ thuyền viên ở xa về trụ sở; mua bảo hiểm tai nạn con người mức cao cho thuyền viên;

Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng: Mua bảo hiểm sức khỏe chất lượng cao cho toàn bộ NLĐ, năm 2022 Cảng Đà Nẵng triển khai mua bảo hiểm sức khỏe cho người thân của NLĐ; hỗ trợ lao động nữ tiền gửi trẻ…

Báo Lao động