Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn(SHC) do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP sở hữu

15/03/24 8:38 PM

1.Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

2.Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn

– Địa chỉ trụ sở chính: 442 Nguyễn Tất Thành, phường 18, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

– Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải,….

– Vốn điều lệ Công ty: 43.095.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ không trăm chín mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng)

3. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá:

– Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

– Số lượng cổ phần chào bán: 437.000 cổ phần (tương đương 10,15% vốn điều lệ)

– Mệnh giá cổ phần chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

– Giá khởi điểm: 22.600 đồng/ cổ phần.

4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

5.Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Hàng hải Sài Gòn do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP sở hữu

6.Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian: từ 8h00 ngày 15/03/2024 đến 15h30 ngày 03/04/2024 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

– Địa điểm: Tại các Đại lý đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố.

7.Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 08/04/2024

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc.

8.Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

– Thời gian: 09h00 ngày 10/04/2024

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

– Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

9.Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 10/04/2024 đến ngày 11/04/2024

10.Thời gian hoàn tiền đặt cọc: từ ngày 11/04/2024 đến ngày 16/04/2024

Mọi thông tin tham khảo tại website: https://hnx.vn, www.irs.com.vn/tin-dau-gia,  https://vimc.co/

*Tài liệu đính kèm xem tại đây