Thông báo mời thầu Gói thầu TB01: Cung cấp 500 vỏ container mới 40HC và 500 vỏ container mới 20DC

28/04/23 3:24 PM

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải VIMC – Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

Tên gói thầu: Gói thầu TB01: Cung cấp 500 vỏ container mới 40HC và 500 vỏ container mới 20DC

Nguồn vốn: Vốn tự có của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế

Loại hợp đồng: Trọn gói

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoại hai túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Hình thức dự thầu: Không qua mạng

Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 26/04/2023 đến trước 9 giờ 30 phút, ngày 07/06/2023 (trong giờ làm việc hành chính)

Địa điểm phát hành HSMT: Tầng 16, Văn phòng Ban Quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải VIMC tòa nhà OceanPark, số 1 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng

Địa điểm tiếp nhận HSDT: Tầng 17 tòa nhà OceanPark, số 1 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút ngày 07/06/2023.

Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút ngày 07/06/2023.

Địa điểm mở thầu: Tầng 17 tòa nhà OceanPark, số 1 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua email: datlt@vimc.co (Ông Lê Thành Đạt – Cán bộ Ban Quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải VIMC)


Thông báo mời thầu xem tại đây

Hồ sơ mời thầu xem tại đây