Thông báo mời thầu “Gói thầu tư vấn: Thuê tư vấn quốc tế thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035: Xây dựng và triển khai các giải pháp để thực hiện tầm nhìn”

10/03/23 10:23 AM

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải VIMC – Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

Tên gói thầu: Gói thầu TV: Thuê tư vấn quốc tế thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035: Xây dựng và triển khai các giải pháp để thực hiện tầm nhìn

Nguồn vốn: Vốn tự có của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP và vốn của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Lĩnh vực: Tư vấn.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế

Loại hợp đồng: Trọn gói

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 tuần.

Hình thức dự thầu: Không qua mạng

Thời gian phát hành HSMT: Từ 15 giờ 00phút, ngày 09/03/2023 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 19/04/2023 (trong giờ làm việc hành chính)

Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban Quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải VIMC tòa nhà OceanPark, số 1 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng

Địa điểm tiếp nhận HSDT: Văn phòng Ban Quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải VIMC tòa nhà OceanPark, số 1 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 19/4/2023.

Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút ngày 19/4/2023.

Địa điểm mở thầu: Văn phòng Ban Quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải VIMC tòa nhà OceanPark, số 1 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

*Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua email: trangbt@vimc.co (Bà Bùi Thu Trang – Cán bộ ban Đầu tư Tổng công ty Hàng hải Việt Nam)


Thông báo mời thầu xem tại đây

Hồ sơ mời thầu xem tại đây