Thông báo thi tuyển chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

1/04/22 11:32 AM

I.Chức danh thi tuyển

VIMC tổ chức thi tuyển 02 vị trí giữ chức danh Phó Tổng giám đốc như sau:

1. Phó Tổng giám đốc phụ trách Cảng biển & Dịch vụ Hàng hải.

2. Phó Tổng giám đốc phụ trách Vận tải biển.

II.Mô tả công việc

1.Phó Tổng giám đốc phụ trách Cảng biển & Dịch vụ Hàng hải:

– Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động:

+ Chủ trì, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sản xuất kinh doanh lĩnh vực cảng biển, dịch vụ hàng hải, Logistics (công tác điều độ sản xuất, định mức kinh tế – kỹ thuật, chỉ tiêu công nghệ…)

+ Chủ trì xây dựng chiến lược phát triển lĩnh vực cảng biển và dịch vụ hàng hải; theo dõi việc triển khai thực hiện chiến lược và định kỳ rà soát, đề xuất điều chỉnh chiến lược phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

+ Chủ trì đánh giá khả năng tham gia, kết nối của các doanh nghiệp Cảng biển và dịch vụ Hàng hải để đề xuất lựa chọn doanh nghiệp tham gia dịch vụ chuỗi.

+ Tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả của các đơn vị kinh doanh cảng biển và dịch vụ hàng hải.

+ Công tác bảo vệ môi trường Hàng hải, phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai của Tổng công ty (Khối cảng biển và Dịch vụ Hàng hải).

– Giúp việc Tổng giám đốc các công tác:

+ Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các dự án đầu tư xây dựng cảng biển mang tính chất đặc thù, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động dịch vụ hàng hải, logistics.

+ Nghiên cứu phát triển dịch vụ hàng hải, logistics của Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên.

– Các nhiệm vụ khác được phân công

2.Phó Tổng giám đốc phụ trách Vận tải biển

– Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động:

+ Chủ trì, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của khối vận tải biển.

+ Chủ trì xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh vận tải biển phù hợp với thị trường và định hướng phát triển của VIMC.

+ Chủ trì đánh giá, đề xuất lựa chọn doanh nghiệp vận tải biển tham gia chuỗi cung ứng dịch vụ vận chuyển đa phương thức cho các khách hàng mục tiêu.

+ Nghiên cứu, đề xuất việc mở các tuyến vận tải của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài.

+ Phát triển thị trường của đội tàu biển đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển của Tổng công ty

+ Kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu của các doanh nghiệp vận tải biển.

+ Tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả của các đơn vị kinh doanh khai thác vận tải biển.

+ Theo dõi chỉ đạo công tác an ninh, an toàn và bảo hiểm Hàng hải của Tổng công ty.

– Giúp việc Tổng giám đốc các công tác:

+ Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư phát triển đội tàu của Tổng công ty.

+ Công tác tái cơ cấu đội tàu Tổng công ty

– Các nhiệm vụ khác được phân công

III. Yêu cầu

1.Năng lực, hiểu biết, phẩm chất, kỹ năng

a) Năng lực

– Có năng lực tham mưu, tổ chức, lãnh đạo, quản lý thực hiện các mục tiêu, chiến lược của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành.

– Có khả năng dẫn dắt tổ chức, có tầm nhìn; khả năng hiểu sâu sắc vấn đề và thấu hiểu người khác; có sức ảnh hưởng đến người khác thông qua việc làm gương, vì lợi ích tập thể; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi và hiệu quả.

– Có khả năng thích nghi nhanh chóng với sự biến động của thị trường nhưng vẫn bám sát được chiến lược, mục tiêu; Không ngừng học hỏi công nghệ và tri thức mới.

– Có năng lực điều hành, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong đơn vị và phối hợp với các cơ quan có liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ.

– Có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo.

b) Hiểu biết

– Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành.

– Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành.

– Hiểu biết sâu về nghiệp vụ quản lý của lĩnh vực được phân công đảm nhiệm; có kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành.

– Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế – xã hội trong nước, các nước trong khu vực và trên thế giới.

c) Phẩm chất

– Can đảm để đối diện với những khó khăn, thử thách và đưa ra các quyết định vì lợi ích chung và vì sự phát triển của VIMC.

– Quyết tâm, liêm chính, khiêm nhường, không đổ lỗi; quan tâm, phát triển người kế nhiệm/đội ngũ kế thừa; tư duy hướng tới khách hàng.

d) Kỹ năng: Tạo sức ảnh hưởng, huấn luyện nhân viên, lắng nghe và tạo động lực.

2.Kinh nghiệm thực tiễn

a) Đối với Phó Tổng giám đốc phụ trách Cảng biển & Dịch vụ hàng hải

– Có kiến thức chuyên môn về kinh doanh khai thác cảng biển, dịch vụ hàng hải, logistics; hiểu biết về thị trường, đối thủ cạnh tranh.

– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành trong lĩnh vực hàng hải (quản lý khai thác cảng biển, dịch vụ hàng hải), trong đó ít nhất 03 năm là quản lý cấp doanh nghiệp như Giám đốc Công ty có quy mô vốn điều lệ tối thiểu 200 tỷ đồng (đối với lĩnh vực Cảng biển), tối thiểu 100 tỷ đồng (đối với lĩnh vực Dịch vụ Hàng hải) thuộc các Tổng công ty, Tập đoàn lớn. Trong 03 năm kinh doanh, Công ty có 01 năm gần nhất kinh doanh có lợi nhuận.

b) Đối với Phó Tổng giám đốc phụ trách Vận tải biển

– Có kiến thức chuyên môn về kinh doanh khai thác vận tải biển; hiểu biết về thị trường, đối thủ cạnh tranh.

– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành trong lĩnh vực hàng hải (quản lý khai thác vận tải biển), trong đó ít nhất 03 năm là quản lý cấp doanh nghiệp như Giám đốc Công ty có quy mô vốn điều lệ tối thiểu 100 tỷ đồng thuộc các Tổng công ty, Tập đoàn lớn. Trong 03 năm kinh doanh, Công ty có 01 năm gần nhất kinh doanh có lợi nhuận.

3. Trình độ

– Tốt nghiệp đại học trở lên; có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty.

– Tốt nghiệp lý luận chính trị trung cấp trở lên (ưu tiên) đối với các ứng viên không thuộc Tổng công ty; đối với các ứng viên thuộc Tổng công ty phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định số 02-QĐ/ĐUK ngày 07/9/2021 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương là đạt trình độ Cử nhân hoặc Cao cấp lý luận chính trị.

– Trình độ B trở lên một trong các ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nhật, Pháp…)

– Kiến thức về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và sản xuất kinh doanh.

4. Tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật

– Được quy hoạch chức danh bổ nhiệm (đối với nguồn nhân sự tại Tổng công ty).

– Phải đủ tuổi (tính theo tháng) để công tác trọn một nhiệm kỳ của chức danh quản lý, tính từ khi thực hiện quy trình thi tuyển.

– Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm chính; hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

– Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn được giao và chuyên ngành hàng hải.

– Không trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ, xem xét xử lý kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử, chấp hành hình phạt tù, thi hành quyết định kỷ luật.

– Ưu tiên cán bộ đã qua chức vụ cấp trưởng các Ban chuyên môn nghiệp vụ thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và cấp trưởng các đơn vị trực thuộc.

IV. Quyền lợi

– Mức lương và thưởng: Theo quy chế trả lương, thưởng đối với người quản lý của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và theo thỏa thuận.

– Được tham gia và hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật hiện hành.

– Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi khác đối với chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

– Được nghỉ phép và các ngày lễ theo quy định của Nhà nước và của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

– Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm.

V. Hồ sơ và thời hạn đăng ký thi tuyển

1.Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viết bằng tiếng Việt bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển.

b) Sơ yếu lý lịch cá nhân do cá nhân tự khai (theo mẫu 2C-BNV/2008).

c) Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ.

d) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

e) Báo cáo nếu có thân nhân là vợ, chồng, con đang ở nước ngoài (áp dụng đối với đảng viên)

f) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

g) Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình (nếu là đảng viên).

h) Toàn bộ Hồ sơ đăng ký dự tuyển được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25cmx35cm.

2.Thời hạn đăng ký nộp hồ sơ

– Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển và gửi về Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thông qua Ban Tổ chức nhân sự (Tầng 17, tòa nhà OCEAPARK, số 01 Đào duy Anh, Đống Đa, Hà Nội) hoặc SCAN gửi đến địa chỉ email: maipt@vimc.co

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h00 ngày 01/4/2022 đến 17h00 ngày 29/4/2022

– Liên hệ: Bà Phan Thị Mai, CV Tuyển dụng Ban Tổ chức nhân sự VIMC, Thư ký Tổ giúp việc. SĐT: 0904667166.

3.Thời gian và hình thức thi tuyển: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ thông báo cụ thể tới ứng viên sau khi nộp hồ sơ dự tuyển.