Thử nghiệm tàu container có trọng tải đến 199.273 DWT vào, rời bến cảng SSIT

21/10/22 10:33 AM

Nếu thử nghiệm thành công, đây là cỡ tàu container lớn nhất từng ra, vào Cảng Container Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA (SSIT), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tàu container cập Bến cảng Container Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Cục Hàng hải Việt Nam và Công ty TNHH LDDV container quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA (SSIT) liên quan đến việc tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 199.273DWT.

Theo đó, Bộ GTVT thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH LDDV container quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA tổ chức thử nghiệm cho tàu container có trọng tải đến 199.273DWT vào, rời Bến cảng Container Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA (SSIT), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với thời gian thử nghiệm đến ngày 31/10/2023. Công ty TNHH LDDV container quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA phải khai thác thử nghiệm tối thiểu 5 chuyến tàu container có trọng tải đến 199.273DWT vào, rời bến cảng để làm cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thử nghiệm.

Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn Công ty TNHH LDDV container quốc tế Cảng Sài Gòn -SSA thực hiện các nội dung theo quy định của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, các quy định của pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; quy định của Bộ GTVT về việc cầu, bến cảng tiếp nhận tàu có trọng tải lớn hơn thiết kế.

Hết thời gian thử nghiệm, Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo, đề xuất Bộ GTVT phương án khai thác tàu trọng tải lớn tại Bến cảng Container Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA (SSIT) để Bộ GTVT xem xét, quyết định.

Công ty TNHH LDDV container quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư, trách nhiệm trong quá trình tiếp nhận tàu vào bến cảng nếu xảy ra sự cố; không yêu cầu Bộ GTVT đầu tư, nâng cấp luồng tàu.

Công ty TNHH liên doanh dịch vụ container quốc tế cảng Sài Gòn – SSA (SSIT) là cảng nước sâu tại khu vực Cái Mép – Thị Vải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảng SSIT là cảng Liên doanh được thành lập năm 2006 giữa 02 đơn vị phía Việt Nam (Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam -VIMC, Cảng Sài Gòn) và SSA Marine của Hoa Kỳ. Cảng SSIT được xây dựng chuyên khai thác tàu container và được trang bị các thiết bị hiện đại bao gồm các cẩu bờ lớn nhất Việt Nam.

Ngoài ra Cảng có thể cung cấp đa dạng hóa các loại hình dịch vụ như nâng hạ các hàng dự án/ hàng siêu trường siêu trọng, thép, phân bón cũng như các sản phẩm nông sản như thóc, đậu nành, bắp. Cảng SSIT hoạt động liên tục 24/7. Đây là cảng biển nước sâu hiện đại cung cấp các dịch vụ cho các hãng tàu, khách hàng và là cảng cữa ngõ khu vực miền Nam, Việt Nam.