Thư ngỏ nhân Ngày Hàng hải Thế giới năm 2023

29/09/23 11:27 AM

Thực hiện Thông tri số 4713 ngày 20/4/2023 của Tổng Thư ký IMO về việc hưởng ứng Ngày Hàng hải Thế giới vào ngày thứ năm tuần cuối cùng của tháng 9 hàng năm (Ngày Hàng hải Thế giới năm nay là ngày 28/9/2023) với chủ đề “Marpol tuổi 50 – Sự cam kết không ngừng”, Cục Hàng hải Việt Nam phát động chương trình “Hưởng ứng Ngày Hàng hải Thế giới năm 2023” và gửi Thư ngỏ đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải và toàn thể thuyền viên Việt Nam.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – VIMC trân trọng đăng tải toàn văn Thư ngỏ của Cục Hàng hải Việt Nam: