Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công làm việc tại Cảng Hải Phòng

13/06/20 8:40 AM

Ngày 08 tháng 6 năm 2020, tại văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) – Số 8A Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Công – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm việc tại Cảng Hải Phòng.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các vụ: Kế hoạch – Đầu tư, Kết cấu hạ tầng giao thông, Tài chính, Vận tải, Quản lý doanh nghiệp; Đại diện lãnh đạo các cục: Hàng hải Việt Nam, Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông; Ban Quản lý dự án Hàng hải; Sở Giao thông vận tải Hải Phòng; Cảng vụ Hàng Hải Hải Phòng; Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải; Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Hải Phòng.

Đồng chí Lê Anh Sơn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và đồng chí Phạm Hồng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, 4 tháng đầu năm 2020, một số công việc của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Hải Phòng đang triển khai thực hiện; đồng thời đề xuất một số nội dung liên quan đến việc triển khai đầu tư bến số 3, 4 tại Lạch Huyện và tuyến đường sau bến số 3, 4; việc nạo vét, duy tu luồng hàng hải năm 2020; việc điều chỉnh Thông tư 54/2018/TT-BGTVT về ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã phát biểu ý kiến ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Cảng Hải Phòng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là giai đoạn sau cổ phần hóa. Trong môi trường cạnh tranh rất quyết liệt, Cảng Hải Phòng đã duy trì sự phát triển trong sản xuất kinh doanh; ổn định đời sống, việc làm cho người lao động; đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu, đồng thời từng bước phát triển ra khu vực Lạch Huyện. Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Cảng Hải Phòng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối với những đề xuất, kiến nghị cụ thể của Cảng Hải Phòng, Thứ trưởng giao Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị liên quan theo thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ giải quyết các công việc. Bộ Giao thông vận tải có thông báo kết luận cuộc họp giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có liên quan, hỗ trợ Cảng Hải Phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.