Thường trực Chính phủ nhất trí cho phép Cảng Hải phòng, thuộc Vinalines xây dựng bến số 3 và số 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

27/08/18 6:52 AM

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ vừa diễn ra ngày 24- 25/8/2018, Thường trực Chính phủ đã nghe báo cáo về việc đầu tư xây dựng các bến cảng tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và về mô hình quản lý, khai thác cảng biển.

Thủ tướng nêu rõ quy hoạch và đầu tư khu vực này phải bài bản để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm cảng nước sâu Lạch Huyện là điều kiện thu hút thế giới đầu tư vào Hải Phòng. Đây không chỉ là cảng của Hải Phòng mà cho cả khu vực miền Bắc. Phải quan tâm đến phát huy nguồn lực trong nước đầu tư vào đây, cũng như cần triển khai nhanh hơn, tránh tình trạng quá tải, đã có chủ trương mà mãi không triển khai…

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, cùng TP. Hải Phòng rà soát, sớm báo cáo Thủ tướng về vấn đề này.

Về mô hình Ban Quản lý cảng, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì cùng Bộ Giao thông vận tải, UBND TP. Hải Phòng nghiên cứu, vận dụng tốt nhất luật pháp (Bộ luật Hàng hải) với tinh thần là không phát sinh bộ máy mới, biên chế mới, kết hợp được các chức năng, nhiệm vụ phù hợp để phát huy hiệu quả của cảng.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ vừa diễn ra ngày 24- 25/8/2018, Thường trực Chính phủ đã nghe báo cáo về việc đầu tư xây dựng các bến cảng tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và về mô hình quản lý, khai thác cảng biển.

Cho ý kiến vào Báo cáo về việc đầu tư xây dựng các bến cảng tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Thường trực Chính phủ nhất trí cho phép Cảng Hải phòng, thuộc Vinalines xây dựng bến số 3 và số 4 bên cạnh 2 bến đã được Tân Cảng đầu tư vừa được đưa vào sử dụng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải xem xét lại quy hoạch xây dựng các bến cảng tiếp theo của cảng này theo hướng không lặp lại những sai lầm chia nhỏ các bến cảng như ở cảng Cái Mép – Thị Vải ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bởi việc xây dựng 20 bến cảng tiếp theo của Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng phải đảm bảo nâng cao được năng lực cạnh tranh quốc gia và có sự tham gia của doanh nghiệp nhà nước. Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng không chỉ là cảng của Hải Phòng mà còn là cảng duy nhất ở miền Bắc đón được các tàu mẹ dưới 150.000 tấn.Theo quy hoạch, Cảng biển Hải Phòng đến năm 2020 thông qua lượng hàng từ 109-114 triệu tấn/năm, đến năm 2030, khoảng 178,5-210 triệu tấn/năm. Riêng container dự kiến đạt khoảng 5,84-6,2 triệu TEU/năm vào năm 2020, 11,2-12,5 triệu TEU/năm vào năm 2030. Khu bến cảng Lạch Huyện phát triển thành khu cảng hiện đại, đáp ứng vai trò là cảng cửa ngõ quốc tế, kết hợp phục vụ mục tiêu trung chuyển quốc tế.