Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy VIMC

26/06/24 2:55 PM

Chiều ngày 25/6, tại trụ sở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy VIMC về tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Thường trực Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy VIMC

Buổi làm việc được chủ trì bởi đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối là Trưởng các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối.

Về phía Đảng ủy VIMC có đồng chí Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Lê Phan Linh – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; cùng các thành viên Hội đồng quản trị; các Phó Tổng giám đốc; Lãnh đạo các Ban chuyên trách Đảng ủy Tổng công ty và đại diện các Đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VIMC báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy VIMC

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Anh Sơn thay mặt Ban thường vụ báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay. Đảng ủy VIMC đã nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh. Từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2024, Đảng ủy VIMC đã tiếp nhận, quản lý và ban hành trên 4.000 văn bản nhằm cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ đạo của Đảng ủy VIMC khi ban hành đều đúng, trúng, sát với tình hình thực tiễn. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và sự quyết tâm của cán bộ, đảng viên, kết quả sản xuất kinh doanh của VIMC đã tăng trưởng vượt bậc so với đầu nhiệm kỳ. Năm 2022, tổng doanh thu tăng 38% so với năm 2020. Năm 2023, tổng doanh thu đạt 13.965 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020. Lợi nhuận hàng năm cũng tăng trưởng cao, lợi nhuận năm 2022 tăng hơn 6 lần, và lợi nhuận năm 2023 tăng hơn 4 lần so với đầu nhiệm kỳ. VIMC đã liên tục lọt vào Top doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Đồng thời, quy mô của VIMC cũng tăng trưởng mạnh. Tổng tài sản tăng trưởng bình quân 5%/năm, đạt 27.818 tỷ đồng vào ngày 30/6/2024, tăng 14%; Vốn chủ sở hữu đạt 15.719 tỷ đồng, tăng 67%.

Tại Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về doanh nghiệp nhà nước tham gia đóng góp, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô của nền kinh tế được công bố tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước, diễn ra ngày 15/6 tại Hà Nội, VIMC đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đứng thứ ba trong danh sách 10 tập đoàn, tổng công ty nhà nước có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) cao nhất giai đoạn 2020-2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động kinh doanh của VIMC tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng vận tải biển đạt 9,5 triệu tấn, bằng 97% cùng kỳ 2023; sản lượng hàng thông qua cảng đạt 71,3 triệu tấn, bằng 137% cùng kỳ 2023; doanh thu đạt 8.755,2 tỷ đồng, bằng 132% cùng kỳ 2023; lợi nhuận đạt 1.903,2 tỷ đồng, bằng 171% cùng kỳ 2023.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy VIMC đã chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương đến cán bộ, đảng viên và người lao động, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng. Đảng ủy VIMC đã ban hành Nghị quyết về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp với các giá trị cốt lõi: Kỷ luật – Tận tâm – Sáng tạo – Đồng lòng – Liêm chính. Các tổ chức Đảng trực thuộc được chỉ đạo tuyên truyền, nghiên cứu và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại buỏi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải đánh giá cao kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay của Đảng bộ VIMC, nhất là trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức lớn. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ VIMC tiếp tục hỗ trợ các đơn vị trực thuộc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; giám sát đảng viên trong thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị.

Đồng chí cũng yêu cầu Đảng ủy VIMC đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, kiên quyết thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy VIMC đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ sỹ quan thuyền viên VIMC. Một số giải pháp được đề xuất như: tăng cường phối hợp giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể với các bộ phận chuyên môn để tạo điều kiện cho sỹ quan thuyền viên tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; xây dựng các quy định cụ thể về thủ tục, hồ sơ, thời gian kết nạp đảng viên cho sỹ quan thuyền viên.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải ghi nhận những thành tích của Đảng bộ VIMC trong nhiệm kỳ qua và đề nghị tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong doanh nghiệp. Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ Đảng bộ VIMC trong các hoạt động xây dựng Đảng, sản xuất kinh doanh và các hoạt động đoàn thể.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương sẽ xem xét các kiến nghị của Đảng bộ VIMC, hướng dẫn thực hiện mô hình tổ chức cơ sở đảng và đề xuất với Trung ương về các yếu tố đặc thù của sỹ quan thuyền viên. Đồng thời, Đảng ủy Khối sẽ phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện chuyển giao, tiếp nhận Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn về trực thuộc Đảng bộ VIMC.

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối DNTW chúc mừng lãnh đạo VIMC nhân Ngày Thuyền viên Thế giới 25.6.2024