Tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng của đất nước

21/12/23 9:24 AM

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì Hội nghị.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, Petrovietnam đóng góp tích cực vào thành công chung của UBQLVNN năm 2023

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Lê Thị Nga, Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Cùng dự có đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các Bộ, ngành.

Về phía Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban: Hồ Sỹ Hùng, Nguyễn Ngọc Cảnh, Đỗ Hữu Huy và Nguyễn Cảnh Toàn; đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng, Văn phòng, Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Trung tâm Thông tin; cùng đại diện lãnh đạo 19 Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu và toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Năm 2023, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch công tác năm 2023, Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tối đa những cơ hội, hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ công tác năm 2023. Ủy ban đã thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành để hỗ trợ, thúc đẩy các Tập đoàn, Tổng công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững vai trò của doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, dẫn dắt, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Thường xuyên chỉ đạo các doanh nghiệp tích cực triển khai các nội dung, giải pháp theo Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia của Chính phủ; theo đó, chỉ số chuyển đổi số của Ủy ban (DTI) đã tăng 06 bậc lên xếp thứ 2 vào năm 2022 trong nhóm các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ không cung cấp dịch vụ công, được Bộ Thông tin và Truyền thông vinh danh trước Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu, các doanh nghiệp tiếp tục giữ vị trí, vai trò nòng cốt, phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước và bảo đảm an ninh quốc phòng, đặc biệt là vấn đề có liên quan đến an ninh năng lượng; hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các Tập đoàn, Tổng công ty duy trì ổn định; bảo đảm cân đối lớn và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ quan trọng cho nền kinh tế như điện, than, xăng dầu, hóa chất cơ bản…

Trong năm 2023, tổng doanh thu Công ty mẹ của 19 Tập đoàn, Tổng công ty đạt 1.135.743,61 tỷ đồng, bằng 105,15% kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 53.256,32 tỷ đồng (không tính Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN) bằng 166,09% kế hoạch năm 2023 và bằng 110,92% so với cùng kỳ năm 2022. Nộp ngân sách nhà nước đạt 79.252,01 tỷ đồng bằng 199,96% kế hoạch năm 2023 và bằng 120,22% so với cùng kỳ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu các đơn vị trực thuộc Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu tập trung đánh giá khó khăn, thách thức và kết quả đạt được trong năm 2023, nhằm chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong thời gian tới; đồng thời phát huy những kết quả đạt được trong năm qua. Chủ động nhận định, dự báo tình hình, diễn biến của thị trường và nền kinh tế trong nước cũng như thế giới, để đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Đồng chí Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tích cực mà Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Tập đoàn, Tổng công ty đạt được trong năm 2023, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng của đất nước, góp phần bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, tạo tiền đề và động lực quan trọng cho phát triển các ngành, lĩnh vực và nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, thực hiện an sinh xã hội và quốc phòng an ninh. Vốn chủ sở hữu và tài sản được bảo toàn, hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều Tập đoàn, Tổng công ty được duy trì, phát triển, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Hội nghị đã vinh danh những tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Trong năm 2024 và thời gian tới, cùng với việc thực hiện tốt các kế hoạch về sản xuất – kinh doanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty chú trọng phát triển về văn hóa doanh nghiệp, tăng cường các yếu tố về văn hóa trong điều hành, lãnh đạo doanh nghiệp. Ủy ban cũng như các Tập đoàn, Tổng công ty cần xem đây là nhiệm vụ chi phối, nòng cốt trong các nhiệm vụ chính trị, kinh tế được giao. “Cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với đạo đức kinh doanh để làm cho mọi người cùng yêu doanh nghiệp, yêu Tập đoàn, Tổng công ty của mình; từ đó, sẽ xem doanh nghiệp nhà nước như doanh nghiệp của mình để chăm lo, chắt chiu, bảo vệ, giữ uy tín, cải tiến kỹ thuật” – đồng chí Võ Văn Dũng nhấn mạnh./.

Báo Đảng Cộng Sản