Tổng công ty Hàng hải Việt Nam bổ nhiệm lãnh đạo các Ban chuyên môn sau hợp nhất các Ban của Đảng ủy

24/06/19 10:25 AM

Ngày 24/6/2016, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các Ban chuyên môn sau hợp nhất các Ban của Đảng ủy Tổng công ty.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Nguyễn Cảnh Tĩnh, Q.Tổng giám đốc Tổng công ty, Đinh Anh Tú, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty, Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, các đồng chí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban tham mưu liên quan.

Thực hiện văn bản số 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII; Thông báo số 142-TB/ĐUK ngày 06/3/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc hợp nhất các ban tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng và nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp, sau quá trình thực hiện quy trình tổ chức và nhân sự, ngày 21/6/2019, Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã có Quyết định số 173/QĐ-HHVN hợp nhất cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các Ban chuyên môn, giúp việc của Đảng ủy với các Ban chuyên môn thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Q.Tổng giám đốc Nguyễn Cảnh Tĩnh trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Lương Đình Minh giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra – Kiểm soát nội bộ Tổng công ty. Đồng chí Lương Đình Minh là Kế toán trưởng Tổng công ty trước khi được bổ nhiệm lần này.

Q.Tổng giám đốc Nguyễn Cảnh Tĩnh trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Lý Quang Thái giữ chức Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty. Đồng chí Lý Quang Thái hiện đang là trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty.

Q.Tổng giám đốc Nguyễn Cảnh Tĩnh trao Quyết định và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo các Ban chuyên môn sau hợp nhất: Ban Kiểm tra-Kiểm soát nội bộ, Ban Tuyên giáo – Truyền thông, Văn phòng Tổng công ty.