Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đao chủ chốt

27/02/19 5:32 AM

Ngày 27/02/2019, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Nguyễn Cảnh Tĩnh, Q.Tổng Giám đốc Tổng công ty; các đồng chí thành viên trong HĐTV, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Kế toán trưởng Tổng công ty; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Bí thư Chi bộ; Trưởng, Phó Phụ trách các Ban chuyên môn nghiệp nghiệp vụ thuộc Tổng công ty; Giám đốc Trung tâm CNTT; Giám đốc các đơn vị hạch toán phụ thuộc; Chủ tịch HĐTV (Chủ tịch Công ty); TGĐ công ty TNHH MTV trực thuộc; TGĐ các đơn vị có vốn góp chi phối của Tổng công ty (trên 50% VĐL).

Tham dự Hội nghị còn có đại diện Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương và Kiểm soát viên Tổng công ty.

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đao chủ chốt của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là cụ thể hóa việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể chính trị – xã hội; Quy định số 18-QĐ/ĐUK ngày 11/12/2014, Công văn số 1631-CV/ĐUK ngày 11/01/2019 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý. Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm đề cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu. Phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.