Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ra mắt MIS-BI

27/12/18 9:45 AM

Ngày 27/12/2018, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã tổ chức lễ ra mắt “MIS-BI”. Kho dữ liệu và Báo cáo thống kê MIS-BI là một trong những dự án trọng điểm ra đời theo chủ trương ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của VIMC.

Business Intelligence (BI) là hệ thống báo cáo quản trị thông minh hàng đầu thế giới đang được ứng dụng tại rất nhiều công ty lớn trên thế giới và nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam. BI đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của một hệ thống báo cáo thông minh gồm các bảng biểu, sơ đồ,… tập trung cho việc trình bày một cách dễ hiểu, trực quan về tình hình của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những đánh giá và kế hoạch cho tương lai của doanh nghiệp. Hệ thống BI được thiết lập sẽ hỗ trợ chuyên sâu cho Ban Lãnh đạo Tổng công ty, giúp đưa ra hướng đi đúng đắn và cấp thiết trong tình hình cạnh tranh gay gắt hiện nay.

Ngoài ra, với văn phòng Công ty mẹ, sẽ đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ hiện tại thành trung tâm dữ liệu của Tổng công ty (Data Center) đạt tiêu chuẩn đảm bảo an toàn, bảo mật cho triển khai các ứng dụng CNTT lớn, bao gồm cả hệ thống dự phòng để đảm bảo khả năng thay thế khi hệ thống máy chủ gặp sự cố. Triển khai hệ thống quản lý máy trạm Active Directory (AD) nhằm xây dựng cơ chế quản trị thống nhất trong toàn Văn phòng Tổng công ty, đảm bảo hệ thống chạy ổn định, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cho hệ thống, giảm các nguy cơ mất mát dữ liệu.

Việc áp dụng hệ thống CNTT được triển khai đồng bộ từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên sẽ là giải pháp tối ưu để quản trị nguồn nhân lực trong toàn hệ thống và là giải pháp quản lý tài chính hiệu quả trong toàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Theo Chiến lược phát triển đến năm 2020, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) giữ vững được vị trí doanh nghiệp hàng đầu của ngành hàng hải Việt Nam trong các lĩnh vực vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải, phấn đấu đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp có thương hiệu trong khu vực có năng lực cạnh tranh cao. Để thực hiện Chiến lược phát triển và hiện thực hóa tầm nhìn này có nhiều giải pháp được đưa ra, trong đó “Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới trong lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động” đã được Thủ tướng Chính phủ lưu ý đầu tiên trong Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 27/02/2017.