Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

8/07/20 6:24 AM

Ngày 6/7/2020, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các doanh nghiệp thành viên nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác nửa cuối năm 2020.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV; Nguyễn Cảnh Tĩnh, Q.Tổng Giám đốc; Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Lê Phan Linh Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, các đồng chí thành viên HĐTV, các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng, Phó các Ban chuyên môn nghiệp nghiệp vụ thuộc Tổng công ty, những người đại diện vốn của Tổng công ty tại DN, lãnh đạo các doanh nghiệp tại các điểm cầu Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh…

Dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Hồng Hiển, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Hạ tầng, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong 6 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Thị trường vận tải biển tàu hàng khô thế giới trong 6 tháng đầu năm 2020 đã chứng kiến những biến động lớn về cả nhu cầu và giá cước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chỉ số BDI giảm mạnh và dao động quanh mốc 500 điểm trong suốt 5 tháng đầu năm, chạm mức thấp nhất 398 điểm vào ngày 13/5/2020 và bắt đầu tăng trở lại vào đầu tháng 6, vượt qua mốc 1.500 điểm, đạt 1.749 điểm vào 26/6/2020.

Sản lượng vận tải biển ước đạt hơn 9,97 triệu tấn (bằng 85% cùng kỳ năm 2019 và 51% kế hoạch năm 2020), sản lượng hàng thông qua cảng ước đạt hơn 52 triệu tấn (bằng 105,3% cùng kỳ 2019 và 48% kế hoạch năm 2020). Doanh thu Hợp nhất ước đạt gần 5 nghìn tỷ đồng (bằng 86% cùng kỳ năm 2019 và 48% kế hoạch năm 2020). Doanh thu Công ty mẹ 6 tháng: ước đạt 679,63 tỷ đồng (bằng 89% cùng kỳ năm 2019 và 44% kế hoạch năm 2020). Lợi nhuận Hợp nhất 169,92 tỷ đồng (bằng 18% KH 2020).

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty đã hoàn thành việc thực hiện các thủ tục chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu để chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Dự kiến Đại hội cổ đồng lần thứ nhất của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 8 năm 2020.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh Covid-19 làn sóng thứ hai còn diễn biến phức tạp, hoạt động SXKD của Tổng công ty và các DNTV sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn. Lãnh đạo và các bộ phận liên quan của Tổng công ty sẽ đồng hành, phối hợp, hỗ trợ các DNTV nhằm nắm bắt diễn biến dịch bệnh, thị trường, xây dựng các kịch bản cho kết quả SXKD, báo cáo kịp thời các cơ quan cấp trên nhằm đề xuất các cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Tiếp tục kiểm soát tốt doanh thu, chi phí của Văn phòng Tổng công ty, công ty mẹ cũng như tại các DNTV, tích cực đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường, làm tốt công tác khách hàng. Đẩy mạnh các thủ tục đầu tư, thoái vốn, tái cơ cấu, đẩy mạnh xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Rà soát bộ máy, sắp xếp đúng người, đúng việc theo hướng tinh gọn hiệu quả, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành những dự án công nghệ thông tin đã được giao theo các chỉ tiêu BSC-KPI từ đầu năm, đồng thời triển khai các dự án nghiên cứu và phát triển, Tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo về việc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong các hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Hoàn thành việc xây dựng và triển khai việc thực hiện văn hóa kinh doanh hướng trọng tâm vào khách hàng, văn hóa đổi mới sáng tạo và văn hóa kỷ luật, liêm chính, trách nhiệm cộng đồng…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Anh Sơn đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp thành viên, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải biển, đã đồng lòng, nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn nhất 6 tháng đầu năm vừa qua. Dù kết quả kinh doanh còn nhiều đơn vị chưa đạt yêu cầu của kế hoạch nhưng thực sự đã vượt mong đợi, nếu nhìn nhận vào cơn bão dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm đến nay. Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên cần lấy tinh thần quyết tâm, nỗ lực của 6 tháng đầu năm cho thời gian còn lại của năm 2020 nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

TGTT