Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) triển khai nhiệm vụ năm 2020

8/01/20 1:31 PM

Ngày 08/01/2020, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến (kết nối với các điểm cầu: Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cam Ranh, Hậu Giang, Bình Định) nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực và linh hoạt, Tổng công ty đã đạt được những kết quả nhất định: khắc phục những khó khăn nội tại của một một doanh nghiệp vừa bước qua giai đoạn tái cơ cấu, tiếp nhận vị trí Chủ tịch Liên đoàn Hiệp hội chủ tàu Đông Nam Á, tăng cường các hoạt động đổi mới sáng tạo về công nghệ thông tin, kiểm soát nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong đó khối cảng biển tiếp tục duy trì sự tăng trưởng khá và đóng góp trọng yếu vào kết quả sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, sản lượng vận tải biển năm 2019 đạt hơn 23 triệu tấn vượt 16% kế hoạch, sản lượng hàng thông qua cảng đạt gần 106,2 triệu tấn, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 282 tỷ đồng.

Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) đón tàu vận tải CMA CGM Marco Polo, là tàu container lớn nhất vào cập cảng Việt Nam

Kế hoạch năm 2020, sản lượng vận tải biển đạt khoảng 19,5 triệu tấn, hàng thông qua cảng khoảng 108 triệu tấn, doanh thu hợp nhất khoảng 10.315 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 938 tỷ đồng.