TP. Hồ Chí Minh lùi thời gian thu phí trong khu vực cửa khẩu cảng biển

Cảng vụ Đường thủy Nội địa TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc thay đối lùi thời gian thực hiện thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố kể từ ngày 01/10/2021 thay vì như dự kiến trước đây là ngày 01/7/2021.

Việc lùi thời gian thu phí nhằm hỗ trợ cho các DN đang gặp nhiều khó khăn trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trong bối cảnh Chính phủ đang thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo phát triển kinh tế vừa phòng chống một cách có hiệu quả dịch bệnh. Đồng thời, dựa trên cơ sở đề xuất của UBND TP. Hồ Chí Minh, HĐND TP. Hồ Chí Minh đã thống nhất và ban hành Nghị quyết số 11/2021/NQ- HĐND về việc thay đổi thời gian thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X ngày 25/6, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ- HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND TP về ban hành mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển (thu phí hạ tầng cảng biển) trên địa bàn thành phố. Theo đó, nghị quyết điều chỉnh thời gian thu phí sẽ thực hiện từ ngày 01/10/2021 thay vì từ 01/7/2021 như trước đó.

Theo tính toán của UNBD TP. Hồ Chí Minh, nếu chưa thu phí trong khoảng thời gian từ 01/7/2021 đến 01/10/2021, tổng số phí dự kiến thu là 723 tỷ đồng này sẽ được xem như một khoản hỗ trợ các DN sản xuất kinh doanh, DN xuất nhập khẩu để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu “kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Báo Công thương