Trao giải thưởng cuộc thi VIMC QUIZ tháng 4,5,6

Nhân kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), từ ngày 26/4/2021 Tổng công ty đã tổ chức cuộc thi “VIMC QUIZ” với hình thức Elearning đến toàn thể cán bộ nhân viên Tổng công ty, nhằm giúp các cán bộ công nhân viên Văn phòng Tổng công ty hiểu biết sâu rộng hơn về các lĩnh vực hoạt động của VIMC đồng thời lan tỏa tinh thần không ngừng học hỏi, không khí làm việc vui vẻ và gắn kết.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Anh Sơn, Trưởng ban Kiểm soát Lương Đình Minh đã trao giải xuất sắc tháng 4, 5 cho Ban Thư ký – Tổng hợp và tháng 6 cho Ban Kiểm tra – Kiểm toán Nội bộ.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện chiến lược phát triển 05 năm của VIMC sau khi được chuyển đổi mô hình thành công ty cổ phần. Với tinh thần “Hợp lực để dẫn đầu”, VIMC quyết tâm thực hiện có hiệu quả Tuyên bố Đại Lải VIMC – 2021 nhằm đưa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.