Từ 2021, tuổi nghỉ hưu thay đổi ra sao?

Tuổi nghỉ hưu của lao động nam từ năm 2021 là đủ 60 tuổi 3 tháng và của lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng. Sau đó mỗi năm tăng 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ.

chinh sach bao hiem 2021 anh 1

Zing