Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt

17/06/22 3:41 PM

Thực hiện Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW, ngày 31/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 214-CV/BTGĐUK, ngày 14/6/2022 đề nghị các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể, tuyên truyền trong sinh hoạt thường kỳ, trên các tạp chí, trang thông tin điện tử; các tài liệu ấn phẩm tuyên truyền khác của đơn vị.

Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đăng tải toàn văn Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt